Een groot en belangrijk deel van Nederland zijn de havens. Havens spelen een grote rol in de handel van Nederland. Een haven is een deels omsloten stuk water, dat gebruikt kan worden als ligplaats of aanlegplaats voor vaartuigen, vooral schepen. De meeste mensen denken gelijk aan een overslaghaven als ze het woord haven horen, maar er zijn veel andere soorten havens. Iedere haven verschilt van elkaar en heeft zijn eigen doel. Buiten de verschillende soorten havens die er zijn, zit er ook een grote geschiedenis achter het ontstaan en uitbreiden van havens in Nederland. We gaan in dit artikel alles vertellen wat je moet weten.

Beveiliging van havens

Nederland is een echt handelsland, de havens in Nederland spelen daar een grote rol bij. Er zijn talloze schepen die er dagelijks komen om vracht te halen of te leveren. Een plek die zo belangrijk is, met zo’n grote goederenstroom en waar zoveel mensen komen, vormt een kwetsbaar doelwit voor terrorisme en criminaliteit. Het is daarom erg belangrijk dat er goede havenbeveiliging is. De havens worden goed beveiligt door gediplomeerde beveiligers en er worden allerlei preventieve maatregelen genomen zoals camerabewaking, zeevracht- en container controle.

Soorten havens

Er zijn ook behoorlijk veel verschillende soorten havens zoals een jachthaven. Een jachthaven is een haven waar mensen, tegenover betaling, hun vaartuig kunnen aanleggen aan een steiger of kade. Buiten het vaarseizoen kan je boot er ook gestald worden. De jachthaven is onder toezicht van een havenmeester. Je hebt natuurlijk ook andere soorten haven zoals een overnachtingshaven, containerhaven, doorvoerhaven, vluchthaven, woonhaven en je zou zo nog wel even door kunnen gaan.

Geschiedenis

We weten wat havens zijn en we hebben ze al vaak genoeg gezien door de jaren heen van ons leven, maar er zit een lange geschiedenis achter het ontstaan en uitbreiden van havens in Nederland die niet iedereen weet. Door de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie ook wel de VOC genoemd, neemt de handel en scheepvaart snel toe. Als gevolg moeten er dus meer havens komen om alles te kunnen blijven verschepen. In de 17e eeuw worden de Leuven haven, Wijnhaven, Scheepmaker haven, Glashaven en de Bierhaven aangelegd. In een snel tempo moderniseren de havens en in 1864 wordt de aanleg van de Nieuwe Waterweg gestart. Dit is een kanaal ontworpen door Pieter Calando. In de jaren die daarna nog komen zijn er nog meer havens gekomen en uitgebreid.